Integritet

A. Inledning

1. Integriteten för våra webbplatsbesökare är viktig för oss. Denna policy förklarar vad vi gör med din

personlig information.

2. Samtycke till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy

första gången du besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker den

vår websida.

B. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk

plats, webbläsartyp och version samt operativsystem

2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive

hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och webbsidanavigeringsvägar.

3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, som t.ex

din e-postwebbplats.

4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida. För

till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relation

status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställning

detaljer.

5. Information som du anger för att sätta upp prenumeration på våra e-postmeddelanden

och/eller nyhetsbrev.

6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när,

hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller

transaktion du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn,

adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.

8. Information som du lägger ut på vår webbplats med avsikt att publicera

det på internet.

9. All annan personlig information som du skickar till oss.

C. Använda personlig information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för

syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan

använd din personliga information för följande:

1. Administrera vår webbplats och verksamhet

2. Anpassa vår webbplats för dig

3. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats

4. Skickar dig varor köpta via vår hemsida

5. Leverera tjänster köpta via vår webbplats

6. Skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig, och

inkassera betalningar från dig.

7. Skickar marknadsföringskommunikation till dig

8. Skickar dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

9. Skickar dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan

avsluta prenumerationen när som helst).

10. Skickar marknadsföringskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller

tredje parts företag som vi tror kan vara av intresse för dig.

11. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.

12. Hantera förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig relaterade till

vår websida

13. Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.

14.Verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av

vår websida.

15. Annan användning.

Om du lämnar in personuppgifter för publicering på vår hemsida kommer vi att publicera

och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår

webbplats och kan justeras med integritetskontroller på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till

någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

D. Avslöjande av personlig information

Vi kan avslöja din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän,

försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer

nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

Vi kan avslöja din personliga information till vilken medlem som helst i vår grupp av

företag (detta betyder våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess

dotterbolag) som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att avslöja din personliga information:

1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;

3. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande

information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägeri

kreditrisk);

4. till köparen (eller presumtiv köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi

är (eller överväger) att sälja; och

5. till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan

behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där, i vår

rimlig uppfattning, skulle en sådan domstol eller myndighet rimligen kunna göra det

beordra utlämnande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till

utomstående.

E. Internationella dataöverföringar

1. Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras

mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna göra det

använda informationen i enlighet med denna policy.

2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder

som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem som gäller i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan,

Kina och Indien.

3. Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller lämnar in för

publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig, via internet, runt

värld. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.

4. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i

detta avsnitt E.


F. Att behålla personlig information

1. Detta avsnitt G anger våra policyer och förfaranden för datalagring, vilka är

utformad för att hjälpa till att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter gällande

lagring och radering av personlig information.

2. Personlig information som vi behandlar för något eller några syften ska inte

förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål.

3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller

inom kategorierna nedan vid datum/tid som anges nedan:

a. personlig datatyp kommer att raderas {ENTER DATE/TIME}; och

b. {ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.

4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt G kommer vi att behålla

dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

a. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

b. om vi anser att handlingarna kan vara relevanta för någon pågående eller

framtida rättsliga förfaranden; och

c. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive

tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägeri

och minska kreditrisken).

G. Säkerhet för din personliga information

1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra

förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

2. Vi kommer att lagra all personlig information du lämnar på vår säker

(lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att vara

skyddas av krypteringsteknik.

4. Du bekräftar att överföring av information över internet är

i sig osäkra och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över

internet.

5. Du ansvarar för att behålla lösenordet du använder för att komma åt vår

webbplats konfidentiell; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när

du loggar in på vår hemsida).

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår

hemsida. Du bör kolla denna sida då och då för att säkerställa att du förstår någon

ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller

genom det privata meddelandesystemet på vår hemsida.

I. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information som vi har om

du; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

1. betalning av en avgift och

2. tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis en fotokopia

av ditt pass eller giltigt ID-kort.

Vi kan komma att undanhålla personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts av lag.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för

marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen samtycka i förväg till vår användning av din personlig information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att förse dig med en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

J. Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen

kontroll över, och är inte ansvarig för, tredjeparts sekretesspolicy.

K. Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver vara rättad eller uppdaterad.


L. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren

begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller

"session" cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida inte den raderas av användaren innan utgången datum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis ingen information

som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies. {VÄLJ

KORREKT FRASERING Vi använder endast sessionscookies / endast persistenta cookies / båda

session och beständiga cookies på vår webbplats.}

1. Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och syftena med

vilka de används, anges nedan:

a. vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en

dator när en användare besöker webbplatsen / spårar användare när de navigerar

webbplats / aktivera användningen av en kundvagn på webbplatsen / förbättra

webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera

webbplats / förhindra bedrägeri och förbättra säkerheten på webbplatsen /

anpassa webbplatsen för varje användare / rikta annonser som kan

vara av särskilt intresse för specifika användare.

2. Hur kan jag säga nej till Cookies?

Du kan välja bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Ex:

Google Chrome

1. Klicka på menyknappen och välj Inställningar.

2. Välj panelen Integritet & säkerhet.

3. Välj Cookies och annan webbplatsdata.

4. Välj dom inställningar du önskar för Cookies.

Mozilla Firefox

1. Klicka på menyknappen och välj Inställningar.

2. Välj panelen Sekretess & säkerhet.

3. Välj rullgardinsmenyn under Historik: Använda anpassade inställningar för historik.

4. Kryssa i eller ur rutorna för dina önskade inställningar.

5. Stäng sidan about: preferences. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Att radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbplatser.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.